HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 810 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 41
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6180/QĐ-UBND V/v thu hồi 134,70m2 đất do ông(bà) Hà Mai Hưng - Trần Thị Thu Hường đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6182/QĐ-UBND ] V/v thu hồi 144,50m2 đất do ông(bà) Mai Đức Toàn - Nguyễn Hồng Trang đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6177/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,90m2 đất do ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 1 - 1 / 1 1 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6176/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,40m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Phạm Văn Dung) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7450/QĐ-UBND V/v thu hồi 588,90m2 đất do ông(bà) Vũ Thị Hoa để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6175/QĐ-UBND V/v thu hồi 45,80m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Thị Sen) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7451/QĐ-UBND V/v thu hồi 686,20m2 đất do ông(bà) Lê Hoàng Sơn để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6183/QĐ-UBND V/v thu hồi 104,20m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6184/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.450,50m2 đất do ông(bà) Nguyễn Văn Hồng - Vũ Văn Chuyên đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6181/QĐ-UBND /v thu hồi 240,70m2 đất do ông(bà) Trịnh Quang Thái - Lê Thị Hằng đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7288/QĐ-UBND V/v thu hồi 65,4m2 đất do ông(bà) Bùi Hữu Trầm - Hoàng Thị Hường đang sử dụng tại phường 4 để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Mạc Đỉnh Chi... 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7257/QĐ-UBND V/v thu hồi 111,70m2 đất do ông(bà) Phạm Thị Năm để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7268/QĐ-UBND V/v thu hồi 44,50m2 đất do ông(bà) Lưu Thị Thanh để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7289/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư chi 02 hộ gia đình, cá nhân đo Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường... 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7266/QĐ-UBND V/v thu hồi 247,50m2 đất do ông(bà) Công an phường 3để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7263/QĐ-UBND V/v thu hồi 344,80m2 đất do ông(bà) Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Thị Thiện để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7259/QĐ-UBND V/v thu hồi 173,30m2 đất do ông(bà) Đỗ Đình Quốc - Nguyễn Thị Thu Thủy để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7290/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Bùi Hữu Tám do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Mạc... 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 810 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 41