HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 21 - 40 of 2.330 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 117
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6176/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,40m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Phạm Văn Dung) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7450/QĐ-UBND V/v thu hồi 588,90m2 đất do ông(bà) Vũ Thị Hoa để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6175/QĐ-UBND V/v thu hồi 45,80m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Thị Sen) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7451/QĐ-UBND V/v thu hồi 686,20m2 đất do ông(bà) Lê Hoàng Sơn để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6183/QĐ-UBND V/v thu hồi 104,20m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7453/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông(bà) Vũ Thị Hoa để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
3994/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7454/QĐ-UBND /v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông(bà) Lê Hoàng Sơn để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6184/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.450,50m2 đất do ông(bà) Nguyễn Văn Hồng - Vũ Văn Chuyên đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6181/QĐ-UBND /v thu hồi 240,70m2 đất do ông(bà) Trịnh Quang Thái - Lê Thị Hằng đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6191/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Ngô Thị Thắm..) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6189/QĐ-UBND /v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Mai Đức Toàn - Nguyễn Hồng Trang do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6192/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Văn Dung) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6193/QĐ-UBND ] V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Thị Sen) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6194/QĐ-UBND ] V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7278/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Phan Trung Kiên do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất ... 28/12/2020 12/01/2021
Còn hạn
7276/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Lê Thị Thanh Thủy do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7288/QĐ-UBND V/v thu hồi 65,4m2 đất do ông(bà) Bùi Hữu Trầm - Hoàng Thị Hường đang sử dụng tại phường 4 để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Mạc Đỉnh Chi... 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7279/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Phạm Thị Năm do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7257/QĐ-UBND V/v thu hồi 111,70m2 đất do ông(bà) Phạm Thị Năm để xây dựng công trình Đường Thống Nhất (nối dài) 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
Showing 21 - 40 of 2.330 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 117