TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

UBND tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...

Đọc tiếp »

Vừa qua, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn số  72/SKHĐT ngày 11/01/2021 gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi...

Đọc tiếp »

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ,...

Đọc tiếp »

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.

Đọc tiếp »

Ngày 18/12/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Đọc tiếp »
Tin bài khác