HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6313/QĐ-UBND /v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho ông(bà) Trương Văn Tiến do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đường Rạch Bà 1,... 04/12/2020 04/12/2020
Còn hạn
1800/QĐ-UBND Chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư từ Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng và công... 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
1808/UBND-VP V/v danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 05/04/2017 05/04/2017
Còn hạn
187/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu tại cuộc họp giao ban đầu tư xây dựng cơ bản. 08/05/2013 08/05/2013
Còn hạn
187/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu tại cuộc họp giao ban đầu tư xây dựng cơ bản. 08/05/2013 08/05/2013
Còn hạn
207/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa V 30/11/2012 30/11/2012
Còn hạn
3520/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3521/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
Showing 8 results.