HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 93 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
52/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 01/07/2020
Còn hạn
5553/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh BR-VT. 21/09/2018 21/09/2018
Còn hạn
4464/UBND-TNMT V/v đăng ký danh mục dựa án công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Vũng Tàu 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
4464/QĐ-UBND V/v đăng ký danh mục dựa án công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Vũng Tàu 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
2039/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 30/07/2018 30/07/2018
Còn hạn
2038/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 30/07/2018 30/07/2018
Còn hạn
2038/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 30/07/2018 30/07/2018
Còn hạn
2027/QĐ-UBND Điều chỉnh diện tích đất giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại Điều 1 QĐ số 1612/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh BR-VT 27/07/2018 27/07/2018
Còn hạn
3729/UBND-VP V/v Bổ sung phụ lục hợp đồng thuê đất của công ty cổ phần thủy sản Phước Cơ, p12 05/07/2018 05/07/2018
Còn hạn
1611/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng... 19/06/2018 19/06/2018
Còn hạn
19/2018/QĐ-UBND Về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định xử lý các trường hợp xây dựng không... 15/06/2018 25/06/2018
Còn hạn
1570/QĐ-UBND Cho phép Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty CP được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở C2 Chí Linh, P. Thắng Nhất 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
1562/QĐ-UBND Cho phép Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Cửa hàng dịch vụ số 2 14/06/2018 14/06/2018
Còn hạn
2298/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch tổng thể cải thiện môi trường kênh Bến Đình thuộc phường 5, 9, Thắng Nhì, TPVT 24/05/2018 24/05/2018
Còn hạn
1974/QĐ-UBND V/v Hủy Hợp đồng 38/HĐK ngày 11/12/1994 về khoán rừng gây trông rừng phòng hộ Núi nhỏ- thành phố Vũng Tàu 09/05/2018 09/05/2018
Còn hạn
2144/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn thành phố 23/04/2018 23/04/2018
Còn hạn
968/QĐ-UBND Đề nghị thu hồi 3.772 m2 đất tại đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu trước đây UBND Tỉnh cho Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước 201 Thuộc Tổng Công Ty Xây dựng... 17/04/2018 17/04/2018
Còn hạn
905/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 14 Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh BRVT 09/04/2018 09/04/2018
Còn hạn
1105/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Hòe 16/03/2018 16/03/2018
Còn hạn
842/QĐ-UBND V/v Thu Hồi hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK561340 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp... 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 93 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5