HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 14 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
211/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - ông Đoàn Anh Thái 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
209A/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - Ông Hoàng Văn Chiển 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
210/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - bà Nguyễn Thị Gíao 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
304/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Chu thị Thương 15/08/2018 15/08/2018
Còn hạn
287/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Nguyễn THị Hiền 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
288/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Trần Văn Bình 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
183/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) ông Đỗ Quốc Hội 05/07/2018 05/07/2018
Hết hạn
96/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y đối với ông (Bà) Võ Ngọc Dũng 08/05/2018 08/05/2018
Còn hạn
32/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Mai Xuân Quyền 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
36/QĐ-UBND V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) Nguyễn Trung Hoài 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
37/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) Nguyễn Văn Ca 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
39/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) Hoàng Văn Đại 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
40/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) Nguyễn văn Phất 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
41/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y đối với ông (bà) Võ ngọc Dũng 13/02/2018 13/02/2018
Hết hạn
Showing 14 results.