HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 94 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
7070/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hẻm 86 Nguyễn An Ninh phường 7 TPVT 24/12/2020 24/12/2020
Còn hạn
6930/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn TPVT 23/12/2020 23/12/2020
Còn hạn
6931/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn TPVT 23/12/2020 23/12/2020
Còn hạn
6422/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại phường 10 phường 11 09/12/2020 09/12/2020
Còn hạn
5168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu 16/10/2020 16/10/2020
Còn hạn
3018/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sân bay đối với thửa đất số 246, tờ bản đồ số 37, diện tích khoảng 507,8 m2 tại số... 30/09/2020 30/09/2020
Còn hạn
4745/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Khoa học và Công nghệ biển, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu 24/09/2020 24/09/2020
Còn hạn
4512/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu 10/09/2020 10/09/2020
Còn hạn
4511/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu 10/09/2020 10/09/2020
Còn hạn
4302/QĐ-UBND ĐIều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 9354/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án quy hoạch... 28/08/2020 28/08/2020
Còn hạn
2367/QĐ-UBND Phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 17/08/2020 17/08/2020
Còn hạn
3270/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và nhà ở xã hội phường 12 20/07/2020 20/07/2020
Còn hạn
3273/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu 20/07/2020 20/07/2020
Còn hạn
3274/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu 20/07/2020 20/07/2020
Còn hạn
3228/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình, phường 9 và... 16/07/2020 16/07/2020
Còn hạn
3227/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình, tại phường 9 và Thắng Nhất, thành phố... 16/07/2020 16/07/2020
Còn hạn
3160/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên Ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu 10/07/2020 10/07/2020
Còn hạn
692/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ đối với thửa đất số 21 (cũ 56) thuộc tờ bản đồ số 10 (cũ 03) tại đường... 30/03/2020 30/03/2020
Còn hạn
716/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Đại Dương, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 14/02/2020 14/02/2020
Còn hạn
452/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô M10 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở ven đường 51C, phường 8, thành phố Vũng Tàu 21/01/2020 21/01/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 94 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5