DANH BẠ ĐIỆN TỬ DANH BẠ ĐIỆN TỬ
danh bạ
08:03 | 07/10/2015 Print   E-mail    

 

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

ĐT di động

Email công vụ

I. Thành ủy Vũng Tàu

45    Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

A.    Thường trực Thành ủy

 

 

 

- Bí thư:  Trần Đình Khoa

 

0913948646

khoatd@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Phó Bí thư: Lê Thị Thanh Bình

 

0946211373

binhltt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Phó Bí thư, Q.Chủ tịch UBND: Hoàng Vũ Thảnh

 

0945678686

thanhhv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

1.      Ủy viên Ban thường vụ

 

 

 

- Đ/c  Huỳnh Quang Vinh – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT

 

0913848904

vinhhq@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Nguyễn Trường Giang – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức

 

0903911033

giangnt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Trần Ngọc Hà – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo

 

0989116431

hatv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Lê Xuân Tú – Ủy viên BTV, nb Trưởng ban Dân vận

 

0909334392

tulx@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Vũ Hồng Thuấn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND

 

0933975588

thuanvh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Mai Ngọc Oanh – Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ VN TPVT

 

0975150550

oanhmn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Nguyễn Văn Út - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS TPVT

 

0909334392

tulx@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c  Nguyễn Văn Luyện - Ủy viên BTV, Trưởng công an TPVT

 

091 3181969

 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy phường 7

 

0906833722

thuyntn@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

2.      Ban chấp hành

 

 

 

- Đ/c Trịnh Phúc Ánh – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT

 

0913840922

anhtp@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Hồng Thu Thủy - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức

 

0396091730

thuyht@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

 

0917015229

dungnv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Thành ủy viên, Phó CT UBND

 

0945678686

huongntth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPVT

 

0984126326

sonnt@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn

 

0982632463

thanhnc@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến – Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

 

0906681488

yenntn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT

 

0933827605

huongntl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Trọng Thụy – Thành ủy viên, Trưởng phòng QLĐT

 

0913647196

thuynt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Trần Phú Vinh – Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP

 

0903050006

vinhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Trần Bá Việt – Thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT

 

0918581755

viettb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Ngọc Thanh Dũng – Thành ủy viên, Trưởng phòng TNMT

 

0903710248

dungnt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Võ Văn Thành Sang – Thành ủy viên, Trưởng phòng TCKH

 

0913863667

sangvvt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Vũ Phương Hảo, TUV, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND

 

0987288357

haovp@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Bùi Thị Thu Hương, TUV, Trưởng phòng Tư pháp

 

0913759018

huongbtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Trần Anh Tuấn, TUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 

0917913333

tuantran@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, TUV, Chánh án Toàn án Nhân dân

 

0902825588

 

- Đ/c Nguyễn Hồ Điệp, TUV, Viện trưởng VKSND

 

 

 

- Đ/c Lê Tấn Dung, TUV, Chính trị viên BCH Quân sự

 

0913119395

 

- Đ/c Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an Thành phố

 

0903871814

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Nam, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 2

 

0907944735

 namnh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Trần Thị Bích Vân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 4

 

090 9126568

vanttb@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Cấn Thị Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thắng Tam

 

0983.898.945

thuct@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Vũ Thị Hải Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa

 

0386718503

lamvth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Phan Trọng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn

 

0913989294

hanhpt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Đ/c Nguyễn Xuân Mạnh, TUV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu.

 

0913948619

 

B.     Các Ban đảng thuộc Thành ủy

 

 

 

1.Văn phòng Thành ủy:                   

45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852.755  Fax: 0254.3.512.449

Email: vanphong@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PVP: Quách Thị Thanh Hương

0254.3.852.754

0902446558

huongqtt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

2. Ban Dân vận:

45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852.042

Email: danvan@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- TB: Lê Xuân Tú

0254.3515136

0909.334.392

tulx@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PB: Bùi Thị Thu Thủy

 

 

thuybtt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

3. Ban Tuyên giáo:

45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852.753

Email: tuyengiao@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- TB: Trần Ngọc Hà

 

0989116431

hatn@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PB: Nguyễn Thị Hải Vân

 

 

vannth@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PB: Hà Hữu Dũng

 

0913185806

dunghh@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

4. Ban Tổ chức:

45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852.756-0254.3.510.244

Email: tochuc@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- TB: Nguyễn Trường Giang

 

0903.911.033

giangnt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PB: Hồng Thu Thuỷ

 

0396.091.730

thuyht@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

5. Ủy ban Kiểm tra:

45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852.761

Email: ubkt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- CN: Huỳnh Quang Vinh

 

0913848904

vinhhq@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCN: Trịnh Phúc Ánh

 

0913840922

anhtp@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCN: Dương Tiến Dũng

 

0982272764

dungdt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

II. Hội đồng nhân dân TP.Vũng Tàu

89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3852.762

Email: vungtau@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

1.      Thường trực HĐND

 

 

 

PCT: Nguyễn Việt Dũng

 

0989717668

dungnv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

TB Pháp chế: Đoàn Thị Thu Giang

 

0982057999

giangdtt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

TB KTXH: Vũ Phương Hảo

 

0987288357

haovp@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

2.      Ban Pháp chế

89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Vũng Tàu

Email: phapche@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

TB: Đoàn Thị Thu Giang

 

0982057999

giangdtt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTB: Trương Thị Hồng Lĩnh

 

0983780717

linhtth@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Diễm

 

0909335278

diemntm@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Trường Giang

 

0903911033

giangnt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Vũ Văn Hùng

 

0918010963

hungvv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Đào Xuân Hữu

 

0903648691

huudx@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Thị Lý

 

0834077697

lynt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Mai Ngọc Oanh

 

0975150550

oanhmn@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Lê Văn Sang

 

0907875689

sanglv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

3.      Ban Kinh tế - Xã hội

89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Vũng Tàu

Email: ktxh@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

TB: Vũ Phương Hảo

 

0987.288357

haovp@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTB: Trần Thị Bích Trang

 

0989.361844

trangttb@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Lê Thị Thanh Bình

 

0946.211373

binhltt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Trần Ngọc Hà

 

0989.116431

hatn@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Thị Trà My

 

0982.456778

myntt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phạm Văn Nghĩa

 

0375186999

nghiapv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Võ Văn Quyền

 

0983949149

quyenvv@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phạm Thị Thơm

 

0988935969

thompt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

Lê Xuân Tú

 

0909.334392

tulx@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

III. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

89-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.385.2767         Fax: 0254.385.3848

Email: vungtau@baria-vungtau.gov.vn

Quyền Chủ tịch: Hoàng Vũ Thảnh

 

0983585058

thanhhv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phó Chủ tịch: Vũ Hồng Thuấn

0254.3852745

0933975588

thuanvh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hương

0254.3512123

0945678686

huongntth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Nguyễn Văn Luyện

 

091 3181969

 

Ủy viên: Nguyễn Hoàng Út

 

098 8245242

 

Ủy viên: Trần Anh Tuấn

0254.385.2766

0917913333

tuantran@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Võ Văn Thành Sang

0254.3859649

0913863667

sangvv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Ngọc Thanh Dũng

0254. 3852927

0982272764

dungnt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Nguyễn Trọng Thụy

0254.3515238

0913647196

thuynt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Nguyễn Thị Ngọc Yến

0254.3511.359

0906681488

yenntn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Nguyễn Thị Lan Hương

 

0933827605

huongntl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Nguyễn Thị Nga

0254.3240238

0919040712

ngant@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Trần Bá Việt

0254.3576150

0918581755

viettb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Phạm Văn Lưu

 

0903982236

luupv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Đặng Kim Lanh

 

0908845577

lanhdk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Bùi Thị Thu Hương

0254.3852749

0913759018

huongbtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Ủy viên: Trần Phú Vinh

 

0903050006

vinhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn