HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1023/QĐ-UBND Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 9 25/03/2016 25/03/2016
Còn hạn
23/UBBC-TCV Thành lập và phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; thành lập Tổ bầu cử và lập danh sách cử tri 22/03/2016 22/03/2016
Hết hạn
19/UBBC-TCV Kiểm tra công tác bầu cử 14/03/2016 14/03/2016
Hết hạn
18/TB-UBBC Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 13/03/2016 13/03/2016
Hết hạn
0 Hồ sơ của người ứng cử vào Đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 17/02/2016 17/02/2016
Hết hạn
05/TB-UBBC Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021. 16/02/2016 16/02/2016
Hết hạn
04/KH-UBBC Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 02/02/2016 02/02/2016
Hết hạn
41 /NQ – HĐBCQG Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng... 29/01/2016 29/01/2016
Hết hạn
Showing 8 results.