HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 280 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 14
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3994/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7299/QĐ-UBND V/v thu hồi 3,40m2 đất do ông(bà) Nguyễn Ngọc Soi đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
3900/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn... 24/12/2020 24/12/2020
Còn hạn
3855/QĐ-UBND Điều chỉnh danh mục các tuyến đường thu phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 23/12/2020 23/12/2020
Còn hạn
6983/QĐ-UBND V/v thu hồi 40,00m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Hoa và hàng thừa kế hợp pháp để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa (đoạn từ 30/4 đến 2/9) TPVT 23/12/2020 23/12/2020
Còn hạn
23/2020/QĐ-UBND Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 18/12/2020 01/01/2021
Còn hạn
24/2020/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2021 18/12/2020 01/01/2021
Còn hạn
22/2020/QĐ-UBND Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng... 15/12/2020 01/01/2021
Còn hạn
6099/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông(bà)Bùi Ngọc Thạch do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Cầu Cháy (đợt 2) 30/11/2020 30/11/2020
Còn hạn
21/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên taitỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/11/2020 01/12/2020
Còn hạn
20/2020/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 16/11/2020 01/01/2020
Còn hạn
3363/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3374/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3373/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3018/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sân bay đối với thửa đất số 246, tờ bản đồ số 37, diện tích khoảng 507,8 m2 tại số... 30/09/2020 30/09/2020
Còn hạn
18/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/09/2020 01/01/2020
Còn hạn
2777/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định biện pháp giải quyết tình trạng... 14/09/2020 14/09/2020
Còn hạn
17/2020/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/09/2020 21/09/2020
Còn hạn
16/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng... 18/08/2020 01/09/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 280 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 14