HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 26 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2809/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường 9, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021- ông Vũ Văn Hùng 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2818/QĐ-UBND Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo - bà Nguyễn Thị Nga 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2468/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu - bà Đặng Kim Lanh 29/05/2020 29/05/2020
Còn hạn
2470/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ cấp xã - Bùi Thanh Bông 29/05/2020 29/05/2020
Còn hạn
379/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT UBND phường Nguyễn An Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Thị Lan 16/01/2020 16/01/2020
Còn hạn
6881/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu PCT UBND phường 12 đối với bà Võ Thị Thu Hồng 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
6501/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Sen 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6502/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Độ 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6503/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Thanh 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6504/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Vĩnh Hồng 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6505/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Đoàn Thị Thu Hoài 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6506/QĐ-UBND V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Nguyễn THị phương 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6507/QĐ-UBND V/v Điều động và bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với bà Phạm thị Thanh Thủy 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6223/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phường Thắng Nhất- Trần Anh Tuấn 20/08/2018 20/08/2018
Còn hạn
5948/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND phường 8 thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đỗ Đức Khanh 03/08/2018 03/08/2018
Còn hạn
5903/QĐ-UBND V/v Điều động bà Lê Thị Thanh Tuyền đến trường Tiểu học Hải Nam làm hiệu trưởng 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
5904/QĐ-UBND V/v Điều động ông Nguyễn NGọc Mẫn đến trường Tiểu học Lê Lợi làm hiệu trưởng 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
5882/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 đối với bà Phạm Thị Phụng 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5883/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5885/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bình đối với bà Nguyễn Thị Phương 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 26 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2