HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
789/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 03/02/2021 03/02/2021
Còn hạn
108/QQD-UBND Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020 08/01/2021 08/01/2021
Còn hạn
4503/TB-UBND Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020 02/07/2020 02/07/2020
Hết hạn
796/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đối với việc chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán các trường công lập thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học... 18/02/2020 18/02/2020
Còn hạn
210/TB-UBND danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 15/01/2020 15/01/2020
Còn hạn
211/TB-UBND thông báo đính chính thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu, đợt 1 năm học... 15/01/2020 15/01/2020
Còn hạn
7645/TB-UBND kết quả xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2019 31/12/2019 31/12/2019
Còn hạn
4651/TB-UBND V/v Kết quả xét tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước An và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 22/08/2019 22/08/2019
Hết hạn
4566/TB-UBND V/v Tổ chức Hội nghị báo cáo Chương trình hành động dự tuyển chức danh Hiệu trưởng Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, Trường THCS Vũng Tàu thuộc UBND... 20/08/2019 20/08/2019
Còn hạn
3948/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề kỳ xét tuyển viên chức giáo dục TPVT, đợt 2 năm học... 14/08/2019 14/08/2019
Còn hạn
3338/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND phường 5 đối với ông Vũ Thị Minh Hạnh 16/07/2019 16/07/2019
Còn hạn
3304/QĐ-UBND V/v Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu; Phê duyệt kết quả xét thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc UBND thành phố năm học... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3783/TB-UBND V/v Kết quả xét tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2018-2019 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3734/KH-UBND Tổ chức xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường xã thuộc TPVT 2019 10/07/2019 10/07/2019
Còn hạn
3658/TB-UBND V/v Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện và thời gian địa điểm thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin 08/07/2019 08/07/2019
Còn hạn
3659/KH-UBND V/v thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng giáo dục và đào tạo 08/07/2019 08/07/2019
Còn hạn
3086/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả xét tuyển chọn chức danh hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2018-2019 04/07/2019 04/07/2019
Còn hạn
3542/KH-UBND Xét tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Trường TH Phước An, Trường THCS Vũng Tàu, Trường THCS Nguyễn Văn Linh thuộc UBND thành phố... 03/07/2019 03/07/2019
Còn hạn
3540/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của chính phủ (liên quan đến Công chức cấp xã) 03/07/2019 03/07/2019
Còn hạn
3368/TB-UBND V/v tổ chức xét tuyển xhọn chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2018-2019 25/06/2019 25/06/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7