HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 38 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
61/HĐND-UBND Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 31/07/2020 31/07/2020
Còn hạn
49/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ quản lý sử dụng hai thửa đất làm trụ sở khu phố 6, khu phố 8, phường 5 và đưa ra ngoài Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của... 20/12/2019 20/12/2019
Hết hạn
47/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội đợt 2/2019 20/12/2019 27/12/2019
Còn hạn
46/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HDND ngày 20/7/2012 của HDNĐ Tp về phê chuẩn mức hỗ trợ tạm thời chế độ thù lao một số chức danh Hội hoạt động trong... 20/12/2019 01/01/2020
Còn hạn
45/NQ-HĐND Thông qua nội dung chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu tỉnh BRVT 2019-2035 20/12/2019 01/01/2020
Còn hạn
38/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2020 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
39/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2018 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
40/NQ-HĐND Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
44/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước tên địa bàn thi chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
41/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đợt 2 năm 2019 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
42/NQ-HĐND Phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản kiến thiết thị chính quy hoạch đô thị năm 2020 20/12/2019 20/12/2019
Còn hạn
43/NQ-HĐND Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 20/12/2019 20/12/2019
Hết hạn
51/NQ-HĐND Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2020 20/12/2019 20/12/2019
Hết hạn
15/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2019 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TPVT 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
16/NQ-HĐND V/v phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 TPVT 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
39/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 14/12/2018 24/12/2018
Còn hạn
08/NQ-HĐND V/v Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND V/v Đề nghị phê chuẩn bổ sung kế hoạch năm 2018: Ghi thu, ghi chi số tiền 500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của công Ty TNHH hóa dầu Long Sơn 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
03/NQ-HĐND V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
04/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn điều chỉnh,bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2018 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố VT 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 38 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2