HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 20 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2142/QĐ-UBND Ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ 02/08/2017 02/08/2017
Còn hạn
3121/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí, cảng cá và dịch vụ hậu cần thủy sản thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 27/06/2017 27/06/2017
Hết hạn
23/2016/QĐ-UBND Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, canô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số... 28/07/2016 28/07/2016
Còn hạn
93/KH-UBND Thực hiện Công văn số 541-CV/TU ngày 13/5/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... 31/05/2016 31/05/2016
Hết hạn
94/KH-UBND Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng mất an toàn thực phẩm tại thành phố Vũng Tàu (từ 15/5/2016 đến 02/9/2016) 31/05/2016 31/05/2016
Hết hạn
1675/QĐ-UBND Phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 11/05/2016 11/05/2016
Còn hạn
609/TB-UBND Kết luận cuộc họp Giao ban công tác quản lý Nhà nước về hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn TPVT 04/11/2015 04/11/2015
Còn hạn
3243/UBND-LĐTBXH Về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp xã hội đột xuất; chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra 10/09/2015 10/09/2015
Còn hạn
75/2015/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn... 09/09/2015 02/11/2015
Còn hạn
160/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng tháng 8, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -... 26/08/2015 26/08/2015
Hết hạn
1265/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động Công thông tin điện tử về Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/06/2015 12/06/2015
Còn hạn
67/2014/NĐ-CP Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 07/07/2014 25/08/2014
Còn hạn
172/QĐ-UBND V.v thành lập BCĐ thực hiện KH 1493/KH-UBND ngày 20.6.2011 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc xóa bỏ các chợ tự phát trên địa bàn TPVT. 18/03/2013 18/03/2013
Còn hạn
115/QĐ-UBND V/v Ban hành chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố Vũng Tàu 28/02/2013 28/02/2013
Hết hạn
13/2013/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh BR-VT thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07/8/2009 của Tỉnh ủy BR-VT về phát triển kinh tế, xã hội... 20/02/2013 02/03/2013
Còn hạn
12/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 21/12/2012 21/12/2012
Còn hạn
2854 /KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 24/5/2012 và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/7/2012 của Thành ủy Vũng Tàu 11/10/2012 11/10/2012
Còn hạn
5890/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 09/12/2011 09/12/2014
Còn hạn
65/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn... 02/12/2011 20/01/2012
Hết hạn
63/2010/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối vói nông sản, thủy sản. 15/10/2010 01/12/2010
Còn hạn
Showing 20 results.