HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 12 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
Kèm theo VB 2009 Hướng dẫn sử dụng phần mềm iDesk 08/04/2020 08/04/2020
Còn hạn
0 Tài liệu hướng dẫn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới 13/11/2019 13/11/2019
Còn hạn
0 Triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn... 28/10/2019 28/10/2019
Còn hạn
2195/UBND-VP Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/04/2017 21/04/2017
Hết hạn
Mệnh lệnh hành chính Biểu thống kê mệnh lệnh hành chính 05/04/2017 05/04/2017
Hết hạn
0 Danh mục tình hình thực hiện kết luận của thường trực UBND Thành phố Vũng Tàu 19/10/2015 19/10/2015
Hết hạn
201/VNCERT-KTHT Cảnh báo và đề nghị kiểm tra xử lý lỗ hỏng ATTT trên phần mềm phân giải tên miền BIND 13/08/2015 13/08/2015
Còn hạn
dự thảo Về việc ban hành Quy định đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu và các Ủy... 31/07/2015 31/07/2015
Hết hạn
11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp 05/06/2015 22/06/2015
Còn hạn
1036/BTTTT-THH V/v hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành 10/04/2015 10/04/2015
Còn hạn
06/2015/TT-BTTTT Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/03/2015 15/09/2015
Còn hạn
2803/BTTTT-THH Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 01/10/2014 01/10/2014
Còn hạn
Showing 12 results.