HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
4006/UBND-QLĐT Tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch và thực hiện hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500m Khu tập thể Thông tin 3, tại P9, TPVT 06/11/2015 06/11/2015
Còn hạn
2156/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 22/09/2015 22/09/2015
Còn hạn
6764/HD-UBND Điều chỉnh chi phí nhân công , máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành hoặc công bố theo Thông... 14/09/2015 14/09/2015
Còn hạn
2088/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình Quân nhân thuộc Quân chủng phòng không-không quân phường Thắng Nhất, thành phố Vũng... 13/04/2015 13/04/2015
Còn hạn
2089/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ trung đoàn tên lửa E261 tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 13/04/2015 13/04/2015
Còn hạn
01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20/03/2015 15/05/2015
Còn hạn
203/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của thành phố Vũng Tàu 06/12/2012 06/12/2012
Còn hạn
3517/UBND -VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3518/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
Showing 9 results.