HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 13 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
27/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện từ 6 tháng cuối năm 2020... 04/08/2020 04/08/2020
Hết hạn
26/NQ-HĐND Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh BRVT (bổ sung) 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
52/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 01/07/2020
Còn hạn
139/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH... 27/11/2017 15/01/2018
Còn hạn
82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017 01/09/2017
Còn hạn
73/2017/NĐ-CP VỀ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 14/06/2017 01/08/2017
Còn hạn
33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 06/01/2017 03/03/2017
Còn hạn
50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh kế hoạch và đầu tư 01/06/2016 15/07/2016
Còn hạn
75/2015/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn... 09/09/2015 02/11/2015
Còn hạn
67/2014/NĐ-CP Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 07/07/2014 25/08/2014
Còn hạn
158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 12/11/2013 01/01/2014
Còn hạn
65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 06/09/2012 10/11/2012
Còn hạn
Showing 13 results.