HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 58 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
52/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 01/07/2020
Còn hạn
12/NQ-CP Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 19/02/2020 19/02/2020
Hết hạn
1843/QĐ-BGTVT Triển khai thực hiện Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. 20/08/2018 20/08/2018
Còn hạn
10/2018/TT-BTC S/ửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày... 30/01/2018 20/03/2018
Còn hạn
11/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày... 30/01/2018 30/01/2018
Còn hạn
139/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH... 27/11/2017 15/01/2018
Còn hạn
36/2017/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY 06/10/2017 21/11/2017
Còn hạn
37/2017/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 06/10/2017 21/11/2017
Còn hạn
33/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT... 29/09/2017 05/12/2017
Còn hạn
30/2017/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC 11/09/2017 26/10/2017
Còn hạn
16/2017/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 25/07/2017 15/09/2017
Còn hạn
15/2017/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC 21/07/2017 07/09/2017
Còn hạn
82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017 01/09/2017
Còn hạn
73/2017/NĐ-CP VỀ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 14/06/2017 01/08/2017
Còn hạn
05/2017/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 25/04/2017 15/07/2017
Còn hạn
04/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường 03/04/2017 19/05/2017
Còn hạn
33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
01/2017/TT-BTNMT Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao 09/02/2017 30/03/2017
Còn hạn
44/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. 26/12/2016 10/02/2017
Còn hạn
46/2016/TT-BTNMT Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 26/12/2016 10/02/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 58 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3