HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 373 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 19
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6195/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Văn Hồng - Vũ Văn Chuyên do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6186/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trịnh Quang Thái - Lê Thị Hằng do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 14/01/2021
Còn hạn
6185/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 10 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6190/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6187/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích Thủy do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6179/QĐ-UBND V/v thu hồi 155,90m2 đất do ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7452/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ gia đình cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7453/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông(bà) Vũ Thị Hoa để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7454/QĐ-UBND /v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông(bà) Lê Hoàng Sơn để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6191/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Ngô Thị Thắm..) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6189/QĐ-UBND /v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Mai Đức Toàn - Nguyễn Hồng Trang do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6192/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Văn Dung) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6193/QĐ-UBND ] V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh (Phạm Thị Sen) do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6194/QĐ-UBND ] V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trần Duy Minh do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7278/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Phan Trung Kiên do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất ... 28/12/2020 12/01/2021
Còn hạn
7276/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Lê Thị Thanh Thủy do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7279/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Phạm Thị Năm do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7280/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Lưu Thị Thanh do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thống Nhất 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
7281/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Bình Diệp - mai Thị Phương Liễu do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công... 28/12/2020 12/01/2021
Còn hạn
7273/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Thị Thiện do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công... 28/12/2020 28/12/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 373 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 19