HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 19 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
05/HĐPL V/v Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một só nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
3477/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 19/2020/NĐ-CP của chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trên địa bàn thành phố VŨng Tàu 04/06/2020 04/06/2020
Còn hạn
659/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa... 11/02/2020 11/02/2020
Còn hạn
658/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và... 11/02/2020 11/02/2020
Còn hạn
657/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về... 11/02/2020 11/02/2020
Còn hạn
558/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn... 06/02/2020 06/02/2020
Còn hạn
4560/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 16/2/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức... 10/08/2018 10/08/2018
Còn hạn
515/PTP V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018" 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
2647/KH-UBND V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 18/05/2018 18/05/2018
Còn hạn
2111/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn thành... 20/04/2018 20/04/2018
Hết hạn
07/KH-HĐPL Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nội dung luật Khiếu nại; luật Tố cáo; luật Tiếp công dân và các qui trình xử lý; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của... 29/11/2017 29/11/2017
Hết hạn
02/KH-HĐĐG Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá... 09/10/2017 09/10/2017
Hết hạn
5070/KH-UBND V/v triển khai thực hiện quy định về xây dựng phường xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 06/09/2017 06/09/2017
Hết hạn
05/KH-HĐPL Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa... 10/08/2017 10/08/2017
Hết hạn
3818/QĐ-UBND Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021 08/08/2017 08/08/2017
Hết hạn
143/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố Vũng Tàu. 11/01/2017 11/01/2017
Còn hạn
88/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật bảo hiểm y tế, Luật công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của... 08/07/2015 08/07/2015
Còn hạn
03/KH-HĐPH Kế hoạch tuyên truyền phổ biến nội dung của Hiến pháp và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 19/05/2014 19/05/2014
Còn hạn
02/QĐ-HĐPL Kiện toàn Tổ thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Vũng Tàu 15/05/2014 15/05/2014
Còn hạn
Showing 19 results.