HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 257 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
88/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 (NQ số... 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
8864/UBND-TP V/v Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người" 04/11/2020 04/11/2020
Còn hạn
7994/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -... 09/10/2020 09/10/2020
Còn hạn
7981/UBND-NV V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự ở... 08/10/2020 08/10/2020
Hết hạn
7939/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4968/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
2777/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định biện pháp giải quyết tình trạng... 14/09/2020 14/09/2020
Còn hạn
6162/UBND-NV V/v báo cáo nội dung lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số... 17/08/2020 17/08/2020
Hết hạn
213/ĐL-TTVHTTTT Giải Bơi hồ các lứa tuổi Tp.VT mở rộng năm 2020 29/07/2020 29/07/2020
Còn hạn
176/TB-VP Thông báo phân công điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu 03/07/2020 03/07/2020
Còn hạn
1265A/QĐ-UBND Ban hành chương trình của UBND Thành phố Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 16/03/2020 16/03/2020
Còn hạn
1044/QĐ-UBND Về việc phân công trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 06/03/2020 06/03/2020
Còn hạn
12/NQ-CP Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 19/02/2020 19/02/2020
Hết hạn
671/UBND-NV góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 11/02/2020 11/02/2020
Còn hạn
526/TB-UBND Giới thiệu chữ ký của ông Trần Phú Vinh - phụ trách thanh tra thành phô 03/02/2020 03/02/2020
Còn hạn
457/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 theo Chương trình hành động... 21/01/2020 21/01/2020
Còn hạn
336/TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng TNMT 20/01/2020 20/01/2020
Còn hạn
03/KH-BATGT ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 VÀ HỘI HOA XUÂN NĂM 2020 13/01/2020 13/01/2020
Còn hạn
75/UBND-NV Triển khai thực hiện NGhị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ 07/01/2020 07/01/2020
Còn hạn
31/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 06/01/2020 01/01/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 257 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13