HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 131 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
10437/TB-UBND Thông báo danh mục TTHC mức độ 3, 4 nam 2021 trên địa bàn TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
3994/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
3900/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn... 24/12/2020 24/12/2020
Còn hạn
3390/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên... 11/11/2020 11/11/2020
Còn hạn
3363/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3369/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3374/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3373/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
1559/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao... 12/06/2020 12/06/2020
Còn hạn
1558/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyềngiải quyết của Ủy ban nhân dấn cấp... 12/06/2020 12/06/2020
Còn hạn
1562/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã... 12/06/2020 12/06/2020
Còn hạn
1447/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp... 04/06/2020 04/06/2020
Còn hạn
1301/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện... 22/05/2020 22/05/2020
Còn hạn
940/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy... 20/04/2020 20/04/2020
Còn hạn
742/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của các cơ... 17/02/2020 17/02/2020
Còn hạn
225/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh... 05/02/2020 05/02/2020
Còn hạn
38/QĐ-UBND công bố danh mục các danh mục tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp... 09/01/2020 09/01/2020
Còn hạn
3668/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh... 31/12/2019 31/12/2019
Còn hạn
3670/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân... 31/12/2019 31/12/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 131 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7