HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 2.330 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 117
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
789/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 03/02/2021 03/02/2021
Còn hạn
108/QQD-UBND Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020 08/01/2021 08/01/2021
Còn hạn
105/UBND-VP Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Vũng Tàu 08/01/2021 08/01/2021
Còn hạn
63/KH-UBND Triển khai công tác an ninh trật tự; vệ sinh môi trường du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2021 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
88/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 (NQ số... 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
59/UBND-TCKH Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
09/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 04/01/2021 04/01/2021
Hết hạn
6195/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Văn Hồng - Vũ Văn Chuyên do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6186/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trịnh Quang Thái - Lê Thị Hằng do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 14/01/2021
Còn hạn
10437/TB-UBND Thông báo danh mục TTHC mức độ 3, 4 nam 2021 trên địa bàn TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6185/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 10 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6190/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6187/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích Thủy do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6179/QĐ-UBND V/v thu hồi 155,90m2 đất do ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6180/QĐ-UBND V/v thu hồi 134,70m2 đất do ông(bà) Hà Mai Hưng - Trần Thị Thu Hường đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6182/QĐ-UBND ] V/v thu hồi 144,50m2 đất do ông(bà) Mai Đức Toàn - Nguyễn Hồng Trang đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6177/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,90m2 đất do ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 1 - 1 / 1 1 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7452/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ gia đình cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 2.330 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 117