Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Việc thực hiện bình đẳng giới với vai trò của phụ nữ
02:11 | 16/03/2017 Print   E-mail    

Bình đẳng nam nữ không phải là một quyền tự nhiên do “Thượng đế” ban cho, chính vì thế trong lịch sử nhân loại, đấu tranh cho sự bình đẳng giữa nam và nữ, mà thực chất là giải phóng phụ nữ luôn diễn ra. Tiến tới sự bình đẳng nam nữ, bảo đảm cho phụ nữ quyền bình đẳng trong phát triển, khẳng định vị trí và vị thế xã hội của phụ nữ trong cộng đồng là cả một quá trình phấn đấu của mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Trong xã hội phong kiến, người ta coi phụ nữ thấp kém hơn nam giới và phải lệ thuộc vào nam giới là một điều tự nhiên. Phụ nữ bị coi là ngoại tộc, không được kế thừa gia tài của bố mẹ mình. Phụ nữ chỉ lo việc sinh con đẻ cái, sinh con trai để nối dõi dòng họ nhà chồng, nếu không đẻ được con trai thì phạm tội bất hiếu, phụ nữ chỉ lo việc nội trợ, bếp núc phục vụ chồng con, không được tham gia công việc xã hội. Dưới chế độ mới ở Việt Nam chúng ta, ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như trong quá trình phát triển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều bước đột phá về nhận thức và hành động, từ khía cạnh luật pháp, chính sách đến tổ chức thực hiện, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về bình đẳng giới.

Địa vị của người phụ nữ trong xã hội được thay đổi, vai trò to lớn của Phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định, phụ nữ được quyền tham gia bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước như nam giới… Qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới ngày càng được thể hiện rõ nét. Ở miền Bắc phụ nữ đã hăng hái tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ ba đảm đang”, chị em đã thực hiện “Tay cày, tay súng”, vừa tích cực sản xuất vừa tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, bắn rơi máy bay Mỹ, nhiều bà mẹ với tinh thần yêu nước cao cả, đã động viên chồng con tòng quân giết giặc. Ở miền Nam, phụ nữ tích cực tham gia đánh địch, “Đội quân tóc dài” nổi tiếng kiên cường, dũng cảm, làm cho Mỹ, Ngụy phải khiếp sợ. Phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng với tám chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Đảng và Nhà nước khen tặng.  

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là những năm đổi mới, chị em phụ nữ đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đội ngũ những nhà doanh nghiệp trẻ, năng động, sáng tạo, có không ít gương mặt tài giỏi của chị em phụ nữ. Trên các lĩnh vực khác như: chính trị, văn hóa, xã hội đều có phụ nữ tham gia. Nhiều chị em đã thể hiện tài năng, đức độ của mình không thua kém nam giới. Phụ nữ nước ta ngày càng bình đẳng với nam giới trong gia đình và ngoài xã hội. Điều đáng quý của phụ nữ Việt Nam là, tuy tham gia ngày càng nhiều vào các mặt hoạt động của đời sống xã hội, nhưng chị em vẫn làm tròn thiên chức của người mẹ, người vợ trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Kể từ khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành và triển khai trong cuộc sống, nhận thức của cán bộ và nhân dân về vấn đề này được tăng cường, các biện pháp phòng, chống bạo lực được triển khai một cách tích cực, các hành vi bạo lực gia đình đã được ngăn chặn và có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, tư tưởng trọng nam khinh nữ và những phong tục tập quán lạc hậu gắn với tư tưởng đó vẫn chưa được xóa bỏ. Bệnh gia trưởng, coi thường phụ nữ vẫn còn tồn tại ở một số gia đình. Chính vì vậy, giải phóng phụ nữ, tiến tới sự bình đẳng nam nữ là một cuộc cách mạng hết sức khó khăn, bền bỉ,

Để thực hiện bình đẳng giới hiện nay ta cần thực hiện những quy định trong các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện kế hoạch số 693/KH- UBND  ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017;  Hướng dẫn số: 105 /VSTBPN ngày 27/02/2017 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TPVT về việc Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017. Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ Phường 1 đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức Hội thảo hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. 

Mô tả: G:\DCIM\111_PANA\P1110836.JPG

BS Tạ Thị Thu Hiền, GĐ Trung tâm KHHGĐ TPVT tuyên truyền bình đẳng giới 

Hội LHPN phường 1 đã vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực, học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng mô hình các câu lạc bộ: phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, … với mục tiêu giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện cho chị em vươn tới tiến bộ và phát triển, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của xã hội, thực hiện quyền sống tự do, hạnh phúc của chính mình.

Việc thực hiện bình đẳng giới là một công việc lâu dài và cần sự phối hợp đồng bộ của toàn xã hội, trong đó hội LHPN cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi phụ nữ ý thức và tự phấn đấu vươn lên, tự giải phóng mình, từ đó mỗi người ý thức tốt về vấn đề bình đẳng giới và coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của chính mình cũng như lợi ích của từng giới trong việc thực thi quyền con người trong xã hội./. 

Bài, ảnh: Nguyên Nguyễn, BBT