CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Web Content Image

việc đưa Trung tâm VungTauIOC vào vận hành nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành thành phố thông minh đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành thành phố thông minh,...

Đọc tiếp »

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản triển khai việc tuyên truyền Chỉ thị số12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT, phần mềm Một cửa điện tử thống nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được chính thức vận hành 07 giờ 00 ngày 08/12/2020.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chuyển đổi số nhiệm vụ không để chậm trễ khi Việt Nam vươn ra thế giới

Đọc tiếp »

Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Đọc tiếp »