THÔNG TIN KINH TẾ. THÔNG TIN KINH TẾ.

UBND thành phố Vũng Tàu triển khai 08 Thông tư của Bộ Công thương

Đọc tiếp »

Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm từ năm 2021

Đọc tiếp »

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ được giảm 50% từ nay đến hết 30/6/2021

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 13466/UBND-VP ngày 02/12/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là nội dung triển khai Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chính phủ ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh...

Đọc tiếp »