DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Web Content Image

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo của đảng bộ và chính quyền thành phố, thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền “Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chiến lược...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6387/UBND-YT ngày 11/11/2019 gửi Ủy ban MTTQVN thành phố và các Đoàn thể, các phòng, ban thuộc thành phố, UBND các phường, xã về việc tăng cường tuyên...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đó là kết quả sơ bộ về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Vũng Tàu vừa công bố trong hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra chiều...

Đọc tiếp »

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở và sự hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số tại...

Đọc tiếp »