Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới.
02:23 | 12/07/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019: 

Thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở và sự hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ sinh luôn đạt ở mức cân đối. Thành phố Vũng Tàu luôn xác định rằng, trong công tác dân số thì tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua tuyền truyền, người dân thành phố Vũng Tàu đã và đang được tiếp cận với các chính sách về dân số của Đảng và Nhà nước, được nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác dân số trong tình hình mới tại thành phố Vũng Tàu được thực hiện nghiêm túc. Việc thay đổi về bộ máy tổ chức trong công tác dân số cuối năm 2018 vừa qua cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của thành phố về thực hiện công tác này. Từ ngày 01/12/2018 Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã sáp nhập vào Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu với tên gọi là “Phòng Dân số”.  Phòng Dân số là bộ phận thuộc Trung tâm Y tế thành phố có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý, truyền thông giáo dục sức khỏe về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố.

Với quyết tâm trong việc thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới, ngày 11/10/2018, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU về triển khai Chương trình hành động số 30-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Ngày 23/5/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND  về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố là giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế phù hợp; đưa tỷ số giới tính khi sinh theo cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu nhanh và bền vững.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 của thành phố Vũng Tàu là: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 500 ngàn người; Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; Phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh dưới 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 10%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng dưới 36%; Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; Tuổi thọ bình quân đạt 77,45 tuổi, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở y tế chăm sóc tập trung; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Theo Phòng Dân số -  Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu thì: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, Phòng Dân số -  Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu (tiền thân là Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố) luôn đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số tại các địa phương trên địa bàn thành phố; Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách dân số. Công tác dân số tại thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã bám sát chỉ đạo của nghị quyết để truyển khai, hướng dẫn thực hiện. Trong định hướng chính sách dân số mới, “Duy trì mức sinh thay thế” là nội dung đầu tiên. Để trung bình số con của mỗi bà mẹ khoảng 2,1 con đương nhiên phải áp dụng các biện pháp KHHGĐ, tức là không thể “từ bỏ KHHGĐ”. Thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế; phấn đấu số con trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 02 con. Củng cố, phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Phát triển mạng lưới, truyền thông cung cấp các dịch vụ, phương tiện KHHGD; tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Tăng cường kết nối, hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập. Đa dạng hóa các phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhằm chia sẻ gánh nặng kinh phí với nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; truyền thông có hiệu quả hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để nâng cao chất lượng dân số của thành phố về thể chất, trí tuệ và tinh thần; Tạo mọi điều kiện để người dân thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ KHHGĐ. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách công tác dân số; gương mẫu thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội; Lồng ghép các nội dung về dân số vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Bài: Bằng Lăng, BBT