THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thành phố Vũng Tàu có 7 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Đọc tiếp »

Thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện ngày 14/02/2021 tại Hà Nội

Đọc tiếp »

Vũng Tàu yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe người dân đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay

Đọc tiếp »

Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo số 19/TB-UBBC ngày 09 tháng 02 năm 2021 về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc tiếp »

danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021

Đọc tiếp »