AN SINH - XÃ HỘI AN SINH - XÃ HỘI
Web Content Image

Chú trọng phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa, bão

Đọc tiếp »
Web Content Image

Những tình cảm, sự sẻ chia đầy trách nhiệm và ấm áp nghĩa tình của nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với đồng bào miền Trung thời điểm này càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”...

Đọc tiếp »
Web Content Image

hành Đoàn và Hội đồng Đội thành phố Vũng Tàu đã phát động chương trình “Trái tim hồng hướng về con em đồng bào miền Trung".

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 về việc quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Với khả năng, trình độ sẵn có, bằng tinh thần quyết tâm, bền bỉ trong khởi nghiệp của bản thân chị Minh Trang, cộng với sự hỗ trợ trách nhiệm và hiệu quả của Hội LHPN Phường 1, chúng ta hoàn toàn tin...

Đọc tiếp »