An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân.
10:24 | 09/10/2020 Print   E-mail    

 

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/1961 – 04/10/2020)  

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân.

------------------ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Chính vì thế, phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và toàn xã hội. Tích cực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" là hành động thiết thực của chúng ta góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội.

(Đội Phòng cháy chữa cháy- Công an thành phố Vũng Tàu tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC tại Trường THCS Duy Tân) 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhưng vẫn còn một số đơn vị, cá nhân còn chủ quan chưa thực sự chú trọng công tác PCCC, dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy sức mạnh của cả cộng đồng xã hội đối với công tác này. Đặc biệt, ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước về PCCC và ngày 4-10-2001, Luật PCCC chính thức có hiệu lực. Kể từ đó, ngày 4-10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” của Việt Nam.

Tại thành phố Vũng Tàu, những năm qua, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi tình hình cháy, nổ cơ bản được kiềm chế, nhận thức về PCCC trong các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Phòng cháy chữa cháy (Công an thành phố Vũng Tàu) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan thông tin đại chúng đổi mới và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC tới các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền đậm nét vào các dịp lễ, Tết, dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh, thành phố. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC cũng như thực hiện nghiêm các quy định về công tác này. Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC đến 100% cơ sở trọng điểm; xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến hoạt động hiệu quả.

Xác định được tầm quan trọng của công tác PCCC nên trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố Vũng Tàu về công tác phòng cháy, chữa cháy; Công tác PCCC thời gian qua được thành phố Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, công tác này trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập so với yêu cầu đặt ra, đáng chú ý là nhận thức về pháp luật PCCC của một bộ phận cán bộ, công nhân viên và nhân dân còn hạn chế dẫn đến việc chấp hành Luật PCCC của một số cơ quan, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt chưa nghiêm túc, trang bị phương tiện còn nghèo nàn chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, dàn trải, chưa sâu rộng; việc tổ chức tự kiểm tra an toàn của các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở chưa được thường xuyên. Tình hình cháy, nổ còn tiểm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm và phức tạp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện công tác PCCC tại cơ quan đơn vị mình, đảm bảo lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức PCCC trong cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ về PCCC phải bám sát địa bàn, xây dựng, củng cố các mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống giặc lửa. Khi mỗi tập thể, cá nhân nhận thức đầy đủ hiểm họa cháy nổ, thực hiện tốt các quy định về an toàn và nêu cao trách nhiệm tham gia PCCC thì nguy cơ, hậu quả do hỏa hoạn sẽ được hạn chế, đẩy lùi. Do vậy, mọi người phải cùng chung tay, góp sức đẩy lùi giặc lửa để bảo vệ thành quả lao động, an toàn tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội.

Đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy - Công an thành phố Vũng Tàu cho biết: Công tác PCCC đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn là việc phải làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương, khu đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển kinh tế - xã hội thì nguy cơ cháy, nổ là rất lớn, cháy dễ trở thành thảm họa, việc phòng cháy cần phải trở thành một nguyên tắc sống, ăn sâu bám rễ vào ý thức của từng người dân. Các cấp, các ngành và mỗi người dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC. Mỗi cơ sở sản xuất, mỗi hộ gia đình hãy thường xuyên kiểm tra, rà soát lại công tác PCCC tại chỗ; vận động mọi người cùng thực hiện, nêu cao khẩu hiệu “Phòng cháy hơn chữa cháy”.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2020, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tại thành phố Vũng Tàu hãy tích cực, chủ động và quyết tâm đề cao công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ ở mọi lúc, mọi nơi. Tích cực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" là hành động thiết thực của chúng ta góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội. Và phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT