An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi
07:22 | 04/10/2020 Print   E-mail    

 

Kỷ niệm lần thứ 29 ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2020) 

Vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

---------------- 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến người cao tuổi với nhiều chủ trương và chính sách liên tục qua các thời kỳ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Sau khi Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập (10/5/1995), Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 59/CT-TW "Về chăm sóc người cao tuổi", quy định: "Việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”. Luật Người cao tuổi năm 2009 đã dành toàn bộ chương II để quy định về phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi. Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 với mục tiêu tổng quát là phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

(Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn phường 10 năm 2020) 

Tại thành phố Vũng Tàu, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố cũng đã có nhiều chỉ đạo về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu chung là phát huy vai trò của người cao tuổi và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe cũng như chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao đời sống vật chất của người cao tuổi và chủ động chuẩn bị cho tuổi già.

Theo thông tin từ Hội Người cao tuổi thành phố Vũng Tàu thì hiện nay thành phố Vũng Tàu có khoảng 22.300 Người cao tuổi chiếm 5,7% dân số đang sinh hoạt tại các hội Người cao tuổi phường, xã. Trong đó có có gần 4.500 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; có hơn 2000 hội viên  tham gia tổ hòa giải ở khu dân cư; hơn 6500 người còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn tham gia công tác khuyến học, khuyến tài: giáo dục con cháu, thế hệ trẻ tham gia phong trào “Gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập, sống ở gần dân, sát dân, nói dân nghe, làm dân tin do vậy các cấp hội đã tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống, văn hoá khu dân cư”.

Vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi, những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp tại thành phố Vũng Tàu thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho Người cao tuổi. Thành phố thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ cấp đột xuất, hỗ trợ Người cao tuổi về nhà ở, chăm sóc sức khỏe... Thành phố thường xuyên quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để Người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Ðồng thời, chú trọng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động... của Người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Ðể những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước dành cho Người cao tuổi triển khai hiệu quả, Hội Người cao tuổi thành phố Vũng Tàu đã đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc Người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động; tích cực phát triển nguồn lực cho Hội, đoàn kết, động viên hội viên tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình hành động.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Vũng Tàu thì: Công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu y tế và dân số. Do đó, trong những năm qua, các cấp, các ngành tại thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, phát huy vai trò trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương. Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 hằng năm là dịp để toàn xã hội bày tỏ tình cảm trân trọng, tấm lòng biết ơn đối với Người cao tuổi, đồng thời càng khẳng định trách nhiệm chăm sóc Người cao tuổi phù hợp với những giá trị truyền thống và thời đại. Việt Nam là quốc gia sớm triển khai và có nhiều hành động cụ thể để hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng và dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc Người cao tuổi để Người cao tuổi được tôn vinh, được chăm sóc tốt nhất trong điều kiện có thể, đồng thời phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ của Người cao tuổi. Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Hội Người cao tuổi thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi... Nhờ đó, đến nay đời sống Người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từng bước được cải thiện, số hội viên Người cao tuổi có kinh tế khá, giỏi ngày càng tăng.

Theo cụ Phạm Thị Tạo (74 tuổi - Hội người cao tuổi phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu) thì: Hằng năm, bản thân tôi nói riêng và Hội Người cao tuổi phường Thắng Nhất nói chung luôn tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học của phường, khu phố, dòng họ tại địa phương; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Do đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh tại địa phương. Hằng năm (trừ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19), Hội Người cao tuổi phường Thắng Nhất đã tham gia đồng diễn thể dục tay không, thể dục nhịp điệu, Liên hoan tiếng hát người cao tuổi trong Hội thao người cao tuổi thành phố Vũng Tàu với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp Người cao tuổi chúng tôi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phấn đấu nhiều hơn, tích cực tham gia các hoạt động giúp ích cho con, cháu, cho quê hương.

Vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, toàn xã hội tại thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hệ thống văn bản liên quan đến Người cao tuổi; cụ thể hóa các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp các ngành gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đảm bảo thực hiện tốt các chính sách đối với Người cao tuổi; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: "tuổi cao gương sáng"; "ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại";  Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, xây dựng gia đình, khu dân cư, làng xã văn hóa;  xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Hàng năm dành kinh phí hợp lý hỗ trợ Người cao tuổi trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Các ngành y tế, bảo hiểm, LĐ-TB&XH làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi, đảm bảo chế độ trợ cấp cho người già 80 tuổi trở lên chưa có chế độ, mở rộng BHYT tự nguyện, kiểm tra, rà soát kịp thời các đối tượng nghèo, cận nghèo đảm bảo chính sách an sinh xã hội, duy trì thực hiện tốt chế độ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT