An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Bảo đảm BR-VT là địa phương có điều kiện sống tốt cho người dân
08:54 | 11/10/2020 Print   E-mail    

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BR-VT LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Kỳ 2: Bảo đảm BR-VT là địa phương có điều kiện sống tốt cho người dân

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu văn hóa-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI, trình đại hội VII nhận định các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đã thực hiện hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chỉ 1 chỉ tiêu gường bệnh/vạn dân là chưa đạt Nghị quyết. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT trong lĩnh vực văn hóa-xã hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể với mục tiêu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm BR-VT là địa  phương có điều kiện sống tốt cho người dân.

Điều kiện sống của người dân tốt thì tuổi thọ sẽ được nâng lên, chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ Tỉnh lần này đưa ra tuổi thọ trung bình bình 76,9 tuổi, như vậy tăng hơn 0,6 tuổi so với tuổi thọ trung bình chung của người Việt Nam là 76,3 tuổi được công bố trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, Nghị quyết đưa ra chỉ tiêu 30 gường bệnh/vạn dân, 95% dân số được quản lý sức khỏe, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, người lao động tham gia BHXH đạt 45%.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng được đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể, như việc huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi đạt 40%, đi mẫu giáo đạt 95%, 30% học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ A2; 25% học sinh lớp 12 đạt chuẩn ngoại ngữ B1. Số trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học đạt 75%, cấp THCS đạt 80%, THPT đạt 65%. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho rằng nhiều năm qua Vũng Tàu luôn bị áp lực về chỉ tiêu về số cháu đi nhà trẻ, khó khăn của Thành phố là vấn đề thiếu trường lớp cho các ngành học nói chung, trong khi dân số gia tăng nhưng việc xây dựng trường gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, triển khai còn chậm; để đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội tỉnh đưa ra, không riêng gì ngành giáo dục mà cả hệ thống chính trị Thành phố, phường, xã phải vào cuộc quyết liệt mới đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trẻ em được học văn hóa và được tạo điều kiện phát triển năng khiếu nghệ thuật

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-thể thao, đầu tư, hoàn thiện, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; phát triển văn hóa đọc; xây dựng cơ sở đào tạo nghệ thuật cho giới trẻ, đặc biệt là các loại hình truyền thống; ưu tiên, dành quỹ đất công đầu tư thêm các không gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TDTT cho Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng, ưu tiên đầu tư vào các môn thành tích cao, thế mạnh của Tỉnh. Trao đổi các chỉ tiêu về văn hóa, ông Trần Bá Việt, Thành ủy viên, Trưởng phòng VH&TT Thành phố cho rằng mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân và đem lại hạnh phúc cho nhân dân trong Nghị quyết này còn cao hơn các con số cụ thể trong lĩnh vực văn hóa-thể thao, nhiệm vụ của ngành văn hóa-thể thao sẽ rất nặng nề để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe người cao tuổi sống vui-sống khỏe

Đảm bảo môi trường sống tốt cho người dân với độ che phủ cây xanh, che phủ rừng, thu gom xử lý chất thải cũng như xóa bỏ những điểm đen về ô nhiễm là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết. Với mục tiêu hướng đến đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân, người dân địa phương phải được hưởng thành quả và có cuộc sống tốt nhất, thể hiện sự ưu việt của nhà nước của dân và vì dân./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT