An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi dưới nước
03:58 | 20/10/2020 Print   E-mail    

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 về việc quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

Theo đó, nội dung tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước gồm:Các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Quy trình vận hành phương tiện an toàn, kỹ năng điều khiển phương tiện, bảo dưỡng phương tiện; huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn, phương pháp sơ cứu ban đầu, phương pháp cứu người đuối nước; hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy; Thực hành các kỹ năng quy định; Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; Chỉ dẫn cứu hộ thông tin về lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng; Các nội dung khác có liên quan.

Thông tư đã hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước, chỉ dẫn cứu hộ. 

Còn nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm: Các thông tin chung về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Hướng dẫn sử dụng áo phao, các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên phương tiên khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; Chỉ dẫn cứu hộ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước gồm: Các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT