Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Quý IV năm 2020 người dân sẽ tiếp tục được giảm giá điện do COVID-19
05:35 | 23/12/2020 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. NQ có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiếp tục giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4. Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ được giảm giá điện bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất. Giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, các đơn vị bán lẻ điện. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm COVID-19.Đối với cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 sẽ giảm 100% , không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung.

EVN triển khai giảm giá điện 

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng tiếp tục được thực hiện trong ba tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12 năm 2020. Tiền điện sẽ được lập và thực hiện hỗ trợ vào tháng 12-2020. Đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại dịch vụ, sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng giảm giá theo mục.

Trước đó Quý 3/2020 ngành điện cũng đã thực hiện việc giảm giá tiền điện cho người dân trước tác động của dịch COVID./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT