Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
UBND thành phố Vũng Tàu triển khai 08 Thông tư của Bộ Công thương
03:59 | 31/01/2021 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu có nhận văn bản số 2458/SCT-QLCN ngày 23/12/2020, 2377/SCTQLNL ngày 15/12/2020 của Sở Công thương. Theo đó UBND Thành phố đề nghị các đơn vị thuộc Thành phố và phường, xã triển khai 08 Thông tư của Bộ Công thương.

Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021

Thông tư số 33/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên (QCVN 03:2020/BCT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tư số 34/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên (QCVN 04:2020/BCT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tư số 35/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng (QCVN 05:2020/BCT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Thông tư số 36/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ (QCVN 06:2020/BCT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tư số 38/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (QCVN 07:2020/BCT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021

Các Thông tư này được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn mục Hệ thống văn bản/Văn bản pháp quy./.

Tin: Lại Giang, BBT