Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.
06:13 | 18/06/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030  với mục tiêu tổng quát duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý, trong đó tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 108 bé trai /100 bé gái sinh ra sống, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030  với các mục tiêu gồm: Mục tiêu 1: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số khoảng 1,332 triệu người; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của tỉnh đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên để giảm có thai ngoài ý muốn. Mục tiêu 2: Ổn định tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý, trong đó tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 108 bé trai /100 bé gái sinh ra sống, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên khoảng 10%, tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 36%. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng dân số với tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất,  90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; Tuổi thọ bình quân đạt 77,45 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm;  chiều cao con người của tỉnh 18 tuổi đối với nam là 168,5 cm trở lên, nữ là 157,5 cm trở lên; chỉ số Phát triển con người (HDI) duy trì trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Mục tiêu 4: Thúc đẩy phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng, an ninh thì tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 60%; phấn đấu bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng hải đảo, vùng nông thôn, thành thị và khu công nghiệp phát triển; bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Mục tiêu 5: Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất theo quy mô toàn quốc; 100% ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu 6: Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững;  Mục tiêu 7: Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong đó xây dựng tiêu chí “xã phường có môi trường thân thiện với người cao tuổi” và phấn đấu có it nhất 20% (năm 2025) và 50% (năm 2030) số xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi; người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT