Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành GD&ĐT tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết
11:40 | 11/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 08/2/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 319/SGDĐT-VP về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành giáo dục khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 159-TB/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp , trong đó lưu ý các nội dung sau:

Thứ nhất: Khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tạm dừng hoặc hạn chế kế hoạch, lịch trình du lịch, thăm thân nhân ngoài tỉnh trong dịp Tết cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp bất khả kháng phải di chuyển ra ngoài tỉnh thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nắm được các nội dung thông tin theo quy định về phòng chống dịch (khai báo y tế, lịch trình di chuyển, tiếp xúc với các ca F0, F1, F2, ….) của người đi ra ngoài tỉnh khi quay về địa phương (Hiệu trưởng nắm các thông tin của học sinh thuộc trường mình quản lý.

Thứ 2: Thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

Thứ 3: Người đứng đầu đơn vị trực tiếp thường xuyên chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, do đó không được tắt điện thoại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu;

Thứ 4: Rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện và kế hoạch việc dạy học trực tuyến để triển khai ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu khi tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp thêm buộc học sinh phải tạm dừng đến trường.

Thứ 5: Trường hợp khẩn cấp, phát sinh có người liên quan đến dịch Covid-19 phải báo cáo ngay với ngành y tế địa phương và thông báo ngay cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 0918019574.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tin: Lê Ngân, BBT