Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai kế hoạch “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
01:29 | 20/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16/2/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 327/SGDĐT-GDMNTH về triển khai kế hoạch “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em,  nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Chủ động áp dụng chương trình giáo dục dinh dưỡng và thể chất cho học sinh; Phối hợp với các trạm Y tế tổ chức tuyên truyền giáo dục về chăm sóc dinh dưỡng trường học; theo dõi giám sát tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh trong trường học; Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng vào quá trình giảng dạy phù hợp với các chủ đề trong năm học.

Thứ 2: Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn về dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp cho trẻ em; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Sữa học đường; tổ chức bữa ăn học đường cho học sinh các trường nội trú, bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực cho trẻ em; Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm… do ngành Y tế và Giáo dục tổ chức./.

Tin: Lê Ngân, BBT