Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trực tuyến qua mạng internet
01:28 | 20/02/2021 Print   E-mail    

 

Thực hiện chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, nhằm đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch; Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là khi học sinh không thể đến trường tham gia học tập vì những lí do khách quan, vừa qua, Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 325/HD-SGDĐT về việc hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trực tuyến qua mạng Internet.

Theo đó, nguyên tắc học trực tuyến phải đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Không tạo ra áp lực đối với giáo viên và học sinh; Việc công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh; Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh; Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp: Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp: Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến cần lựa chọn phần mềm học trực tuyến phù hợp, đảm bảo các tiêu chí sau: An toàn, bảo mật thông tin: quản lý được việc login/logout khi tham gia lớp học, một tài khoản tham lớp học phải có mật khẩu và được sự chấp nhận của giáo viên giảng dạy; Cho phép chia sẻ màn hình máy tính của giáo viên, học sinh. Ưu tiên phần mềm cho phép ghi hình trong quá trình học trực tuyến; Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của cơ sở giáo dục phổ thông; Phân công trách nhiệm cụ thể cho Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến; Thông báo quy trình dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá cho học sinh và gia đình học sinh; Tổ chức dạy học trực truyến theo kế hoạch; Thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá và phản hồi kết quả học tập cho học sinh.

Về đánh giá và xét, công nhận kết quả học tập trực tuyến: Đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định; Đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên kỹ thuật: Giáo viên giảng dạy, kiểm tra, đánh giá quả học tập một cách  khách  quan và theo đúng quy định đã công bố công khai; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến; tích cực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến; Giáo viên thường xuyên trao đổi, phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện giám sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học sinh phù hợp theo lứa tuổi, cấp học; Nhân viên hỗ trợ đảm bảo quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của học sinh: Tham gia học tập theo chương trình giáo dục phổ thông qua phương   thức trực tuyến; được hướng dẫn về quy trình tổ chức dạy học trực tuyến, kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học, phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet để học tập một cách an toàn và hiệu quả trước khi tham gia học tập;  Được cung cấp đầy đủ các thông tin về đánh giá, xét, công nhận kết quả học tập và được đề nghị xem xét lại việc đánh giá, xét, công nhận kết quả học tập thông qua dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông; được trao đổi và đóng góp ý kiến đối với giáo viên về quá trình dạy học trực tuyến; Chấp hành nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia vào quá trình học tập để được kiểm tra, đánh giá theo quy định; Chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ học tập trong quá trình học trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

Tin: Bằng Lăng, BBT