Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
07:58 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ tết sớm theo Công văn số 992/UBND-VP ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03/2/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và đào đạo Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 287/SGDĐT-GDTrHTX về việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và đồng thời hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 của ngành giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất: Báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học qua ứng dụng internet trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh trong học kì I năm học 2020-2021 theo mục 1 của phần II tại Công văn số 2129/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20/10/2020, về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Sở giáo dục và Đào tạo và nêu những khó khăn trong việc thực hiện triển khai, các đề xuất kiến nghị lên cấp trên (nếu có).

Thứ 2: Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học và nhiệm vụ Giáo dục trung học trong học kì II năm học 2020- 2021. Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cụ thể cho học kì II, kế hoạch dạy học trực tuyến phải đảm bảo được tính khoa học về thời gian, về nội dung kiến thức trọng tâm; hướng dẫn học sinh làm bài tập, ôn tập các chuyên đề, chủ đề.... Quá trình triển khai thực hiện phải phù hợp đối với từng lớp, sử dụng nhiều phương pháp trong tổ chức dạy học, đảm bảo có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Chỉ đạo các nhóm/tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy trực tuyến của bộ môn mình cho phù hợp; trong đó cụ thể hóa nội dung chuyển giao cho học sinh như phần kiến thức, bài tập, đề cương ôn tập, ...; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung giảng dạy trực tuyến, thời gian và số lượng tiết dạy trực tuyến; Kế hoạch được biên soạn theo từng tuần, từng tháng căn cứ trên phân phối chương trình của bộ môn (có thể biên soạn kiến thức của nhiều tuần thành chủ đề) tùy theo đặc điểm của từng môn học, từng lớp, từng trường. Khi lập kế hoạch phải chú ý đến việc thực hiện theo 2 phương án: Phương án 1 dành cho việc vừa dạy trực tiếp và vừa dạy trực tuyến; phương án 2 chỉ thực hiện dạy trực tuyến, không dạy trực tiếp.

Thứ 3: Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra giám sát việc dạy online của giáo viên, có kế hoạch dự giờ cụ thể; giáo viên gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học online; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trực tuyến (trên truyền hình và trên mạng Internet). Phân công và giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong việc phối hợp với phụ huynh về việc học trực tuyến của học sinh; Thường xuyên liên lạc với phụ huynh và hàng tuần giáo viên chủ nhiệm phải thông báo việc học trực tuyến của học sinh để phụ huynh nắm và phối hợp hỗ trợ, giám sát việc học tập của học sinh.

Thứ 4: Lãnh đạo các nhà trường chỉ đạo và quán triệt đến toàn thể giáo viên không giao bài tập, không phát tài liệu lưu hành nội bộ và yêu cầu học sinh giải hoặc ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ tết theo công văn 992/UBND-VP, ngày 31 tháng 1 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ 5: Lãnh đạo các cơ sở giáo dục thực hiện và quán triệt đến từng giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường hoặc ngoài nhà trường trong thời gian nghỉ tết của học sinh.

Các đơn vị giáo dục, Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện; kế hoạch dạy trực tuyến của đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/2/2021./.

Tin: Lê Ngân. BBT