Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
05:26 | 09/02/2021 Print   E-mail    

Ngày 05/2, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các ông: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Vũng Tàu; ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP. Vũng Tàu.

Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu là 60 người (chưa tính số người tự ứng cử), được phân bổ như sau: Khối Đảng là 9 đại biểu; MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội là 7 đại biểu; HĐND thành phố là 8 đại biểu; khối cơ quan chính quyền là 2 đại biểu; khối ANQP là 4 đại biểu; khối phường xã 17 đại biểu; khối DN là 10 đại biểu và tôn giáo là 3 đại biểu. Từ 60 đại biểu này bầu ra tổng số 35 đại biểu HĐND.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch MTTQVN TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Vũng Tàu hướng dẫn các đại biểu trao đổi, bàn bạc về nội dung các ý kiến về số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở dự kiến tại Công văn số 06 của Thường trực HĐND TP. Vũng Tàu để đi đến ý kiến thống nhất và biểu quyết các nội dung của hội nghị hiệp thương.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Vũng Tàu hướng dẫn các đại biểu trao đổi, bàn bạc về nội dung các ý kiến về số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị thỏa thuận về các nội dung đã thảo luận. Theo đó 100% đại biểu thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP là 56 người. Về thành phần và cơ cấu đề nghị Thường trực HĐND TP điều chỉnh bổ sung và có thông báo sau./.

Tin, ảnh: Mạnh Cường-BBT