Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021
10:42 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Theo đó, năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, thành phố lần thứ VII và cũng là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để tiếp tục phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và Đảng ủy phường, xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trọng tâm là Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ gìn ANCT và đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phốVũng Tàu; Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với những hình thức, biện pháp sáng tạo, đổi mới phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Nội dung phát động phong trào phải thiết thực, cụ thể, gắn liền với công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ 2: Giao UBND thành phố chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác xây dựng Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ 3: Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy-BCH Công an, Quân sự thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp đơn vị lực lượng vũ trang với ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; kết hợp chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ 4: Đảng ủy, BCH Công an thành phố chủ trì, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an phường, xã, bảo vệ dân phố, dân phòng; tập huấn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Thứ 5: Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường, xã tập trung duy trì công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phối hợp với Công an phường, xã đảm bảo trật tự trước các cổng trường học, cổng chợ, các khu du lịch,... Tuyên truyền vận động các hộ, các cơ sở kinh doanh đề cao cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản; phòng, chống cháy nổ, phát hiện, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội tại khu vực kinh doanh; chấp hành các quy định về kinh doanh dịch vụ góp phần làm lành mạnh hoá địa bàn du lịch của thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng. BBT