Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Kinh tế tập thể hướng đến phục vụ ngành Du lịch tại thành phố Vũng Tàu
05:24 | 13/11/2020 Print   E-mail    

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Mặc dù khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn hạn chế, bất cập; tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác; phần lớn tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có quy mô nhỏ, phát triển không đồng đều. Trong 6 nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị vẫn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế tập thể.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế tập thể tại thành phố Vũng Tàu cho thấy kinh tế tập thể vẫn đang được quan tâm duy trì, năm sau phát triển hơn năm trước, tính đến tháng 9/2020 Vũng Tàu có 29 Hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động tăng hơn 4 HTX so với năm 2019, doanh thu bình quân năm ước đạt 450 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 150 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của lao động thưởng xuyên ước 55 triệu đồng/năm. Kinh tế tập thể tại Vũng Tàu đang tồn tại loại hình Hợp tác xã và Tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực thủy sản, xây dựng-vận tải, tín dụng, thương mại, dịch vụ, du lịch, vệ sinh công cộng. Theo lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu đánh giá tuy các HTX, Tổ hợp tác trong thời gian qua cũng đã có nhiều hoạt động ổn định được đời sống người dân, giúp cho nhiều thành viên, người lao động giảm nghèo, nhưng hoạt động các HTX, Tổ hợp tác cũng còn những khó khăn nhất định như việc nuôi trồng hải sản tại Long sơn cũng bị thiệt hại khi cá chết; ngư trường khai thác hải sản có khó khăn; các dịch vụ vận tải chỉ tập trung đưa đón học sinh vì nhiều doanh nghiệp, công ty cổ phần vận tải lớn phát triển mạnh; tín dụng nhân dân liên phường nguồn vốn chưa dồi dào…

Khi đề cập các khó khăn của kinh tế tập thể tại Vũng Tàu hiện nay ông Phạm Thế Hiển, cựu ngư dân thành phố Vũng Tàu cho biết các Tổ hợp tác đánh bắt hải sản hiện nay được lợi thế hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề trên biển, còn việc hỗ trợ vốn để phát triển Tổ hợp tác chưa có nên các ngư dân cũng khó khăn trong việc đầu tư ngư lưới cụ. Ông Lê Thanh Huy, lao động tại HTX Du lịch Vũng Tàu cho biết mấy năm qua HTX hoạt động có khó khăn khi thực hiện chủ trương không cho tổ chức ăn nhậu tại các bãi tắm, thu nhập của người lao động tại HTX kém, lượng lao động nghỉ việc nhiều, người lao động tại HTX không thể gắn bó với công việc hiện nay.

Bãi biển sạch nhưng vắng khách sử dụng các dịch vụ dù ghế các HTX du lịch đang gặp khó khăn

Trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu xác định tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Định hướng chung là khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt quan tâm đến phục vụ ngành du lịch ở địa phương. Thành phố Vũng Tàu cũng dự kiến đến năm 2021 sẽ có 33 HTX và 170 Tổ hợp tác với 6.060 thành viên, doanh thu đạt trên 950 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động trên 60 triệu đồng/năm. Bà Nguyễn Thị Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ tắm biển Thùy Vân cho rằng chính quyền địa phương cần quan tâm cho các HTX cơ chế rõ ràng, cụ thể là việc giao, cho thuê mặt bằng, đất để HTX phát triển sản xuất kinh doanh. Trong khi đó theo lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch Thành phố cho rằng việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Thành phố mà phải UBND Tỉnh, trong khi các HTX hiện chưa có phương án kinh doanh được duyệt phù hợp nên việc giao đất là khó khăn.

Hàng thủ công mỹ nghệ tại Vũng Tàu rất đẹp, cần liên kết để tạo ra chuỗi sản phẩm phục vụ khách du lịch

Hướng kinh tế tập thể phục vụ cho ngành du lịch Vũng Tàu là phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng. Tuy nhiên để phát triển kinh tế tập thể cần phải tập trung nhiều việc trong đó các HTX cần có kế hoạch, phương án cụ thể về sản xuất kinh doanh, cơ quan chức năng phải tích cực hỗ trợ giúp đỡ, hướng dẫn thì kế hoạch phát triển kinh tế tập thể về dịch vụ du lịch mới trở thành hiện thực./.

Bài, ảnh: Lại Giang, BBT