Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc tại các cơ quan, đơn vị.
08:03 | 29/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo số 1999-TB/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số nội dung về chế độ làm việc và hội họp; Văn bản 1843/UBND-VP ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc và tham gia chào cờ sáng thứ hai hàng tuần; ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5976/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc chào cờ sáng Thứ hai hàng tuần.

Thứ 2: Chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc của CBCCVC và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, CBCCVC hàng năm.

Thứ 3: Về trang phục thì ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần: Nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đi giày; Nữ mặc áo dài truyền thống (không cách tân). Các ngày làm việc còn lại trong tuần thì mặc trang phục công sở lịch sự, gọn gàng. Đeo thẻ tên của công chức, viên chức trong thời gian làm việc.

Thứ 4: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm công tác giữ gìn vệ sinh nội bộ cơ quan; đảm bảo Trụ sở, phòng làm việc ngăn nắp, khoa học, sạch sẽ (nhất là khu vực vệ sinh), duy tu kịp thời các cơ sở vật chất, không để xuống cấp.

Thứ 5: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhắc nhở CBCCVC,  người lao động tại cơ quan, đơn vị tuyệt đối không ăn sáng, uống cà phê tại các hàng quán trong giờ làm việc, trong giờ hành chính không hút thuốc lá, chơi game, ăn uống tại nơi làm việc.

Để duy trì và giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế và giờ giấc làm việc, UBND thành phố sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc chấp hành các yêu cầu trên, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, đồng thời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã có người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện nội dung tại Văn bản chỉ đạo này; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT