Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Thành phố Vũng Tàu chỉ đạo tăng cường phối hợp giải quyết án hành chính
08:35 | 22/06/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT tại văn bản 5717/UBND-VP ngày 13/6/2019 về tăng cường phối hợp giải quyết án hành chính theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT. Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm phối hợp giải quyết các vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT thụ lý, giải quyết.

Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính năm 2015; ngay sau khi nhận được Thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, cần khẩn trương thực hiện việc ủy quyền, cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chỉ đạo việc thu thập tài liệu, chứng cớ từ các hồ sơ đã được các cơ quan chuyên môn xác minh, giải quyết khiếu nại trước đó để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Tòa án, sớm có văn bản nêu ý kiến đối với yêu cầu của Người khởi kiện, tham gia đầy đủ các phiên đối thoại, phiên tòa. Thực tế một số đơn vị hoặc địa phương được ủy quyền khi nhận thông báo thụ lý vụ án của Tòa án chưa thực hiện trách nhiệm của Người bị kiện trong việc tham gia tố tụng, giải quyết khiếu kiện mà thường có văn bản đề nghị vắng mặt trong tất cả các hoạt động tố tụng với lý do bận công tác, làm cho quá trình giải quyết vụ án của Tòa án gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND, Chủ tịch UBND cũng có đơn xin vắng mặt, tham gia không đày đủ các phiên đối thoại hoặc phiên tòa. Trong một số trường hợp, có cơ sở xác định Quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái quy định pháp luật, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND, Chủ tịch UBND không tham mưu hoặc bán cáo vấn đề trên cho UBND, Chủ tịch UBND để thu hồi, sửa đổi, hủy bỏ.

Đến giữa tháng 6/2019, số lượng án hành chính hiện có tại Toà án nhân dân tỉnh BR-VT là 120 vụ và còn tiếp tục phát sinh trong thời gian tới, tuy nhiên tốc độ giải quyết án chậm. Trong danh sách 57 vụ án hành chính chậm giải quyết, người bị kiện là UBND, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT là 21 vụ. Đối với thành phố Vũng Tàu hiện còn tồn đọng 15 vụ án hành chính, Tòa án đã tổ chức đối thoại từ 1-3 lần mà vẫn chưa giải quyết được, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, mặc dù Thành phố đã cung cấp hồ sơ nhưng theo đánh giá của Tòa án là chưa đầy đủ./.

Tin: Lại Giang, BBT