An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thành phố Vũng Tàu giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho các phường, xã
08:55 | 06/01/2021 Print   E-mail    

Chiều ngày 05/01, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố dưới sự chủ trì của ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố đã tiến hành giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ thực hiện Nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2021 cho các phường, xã.

Chủ tịch Hội đồng NVQS Thành phố giao chỉ tiêu cho Chủ tịch UBND các phường từ 1-10

Báo cáo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho biết có 1.729 công dân toàn thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện khám sức khỏe, trong đó nghĩa vụ quân sự là 1.496, công an là 233 công dân và đã có 1.652 công dân đi khám sức khỏe đạt tỷ lệ 95,54%. Kết quả đã có 299 công dân đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 49 công dân đủ sức khỏe công an nhân dân. Báo cáo  cũng cho biết tình trạng khúc xạ về mắt cận thị, viễn thị trong thanh niên có tỷ lệ rất cao chiếm đến 84,55%, một số thanh niên đi làm ăn xa, một số đang du học nên có khó khăn trong việc quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố đề nghị các phường, xã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên trên địa bàn chấp hành nghĩa vụ quân sự, với một quyết tâm chính trị cao để hoàn thành chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2021. Các địa phương phải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp trốn khám sức khỏe và thực hiện chính sách hậu phương quân đội để công dân an tâm lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân. Các thành viên Hội đồng NVQS phụ trách các phường, gắn trách nhiệm trong việc cùng với địa phương đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2021.

Sau hội nghị giao chỉ tiêu, các phường, xã tiến hành tổ chức bình cử công khai công dân đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân với trách nhiệm dân chủ, công khai để mỗi gia đình, cá nhân công dân thấy được nghĩa vụ của bản thân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc phát lệnh gọi nhập ngũ sẽ được tiến hành đảm bảo đúng luật định và dự kiến Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân sẽ được thực hiện vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2021./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT