An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh Quân sự vào các học viện nhà trường trong Quân đội năm 2021
04:06 | 31/01/2021 Print   E-mail    

Ban tuyển sinh quân sự thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh Quân sự vào các học viện nhà trường trong Quân đội năm 2021. Kế hoạch trên cơ sở thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Theo đó, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng Tàu anh hùng nói riêng, trong hai cuộc kháng chiến chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiểu rõ hơn về ngành nghề và điều kiện sinh hoạt, học tập trong các trường quân đội, từ đó định hướng tư tưởng cho các thí sinh có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với trình độ và nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội; giúp thanh niên trong và ngoài quân đội nắm chắc chỉ tiêu, tiêu chuẩn thời gian và các quy định về công tác tuyển sinh vào các học viện trường đại học, cao đẳng và Trung cấp Quân sự năm 2021.

Về nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền về các học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Quân sự trong quân đội có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 gửi tới các trường THPT, và trung tâm GDTX, Ban Chỉ huy Quân sự các phường xã trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với học viên trúng tuyển học tại các trường và sau khi tốt nghiệp ra trường; tổ chức tư vấn tuyên truyền, tuyển sinh quân sự tại các trường THPT, Trung tâm GDTX, Ban Chỉ huy Quân sự các phường xã trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền về chỉ tiêu của từng học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Quân sự quyền lợi và nghĩa vụ của các sinh viên sau khi trúng tuyển và theo học tại trường; tuyên truyền về tiêu chuẩn sức khỏe, lý lịch chính trị, thủ tục, hồ sơ tuyển sinh, thời gian khám tuyển, nộp hồ sơ và tuyển sinh.

Về thời gian thực hiện kế hoạch tuyên truyền từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2021; tổ chức tư vấn bằng tài liệu và tư vấn trực tiếp cho các thí sinh tại các trường THPT, Trung tâm GDTX,  Ban Chỉ huy Quân sự các phường xã; địa điểm tuyên truyền hướng nghiệp tại 8 trường THPT và một trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, cơ quan thường trực ban tuyển sinh quân sự cung cấp tài liệu, tư liệu, hình ảnh về tuyển sinh quân sự cho các cơ quan đơn vị địa phương và Ban chỉ huy Quân sự các phường xã thực hiện tuyên truyền./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT