An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Phường 10 tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021
02:46 | 15/11/2020 Print   E-mail    

Ngày 12/11, tại trụ sở UBND Phường 10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 10 phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố, Ban CHQS thành phố đã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2021 cho thanh niên địa phương trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhằm tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện gọi nhập ngũ năm 2021.

Theo đó công tác khám sức khỏe được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được xác định là khâu đặc biệt quan trọng trong quy trình thực hiện các bước tuyển quân, có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tuyển quân, do vậy để công tác khám sức khỏe đạt kết quả tốt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng, các khu phố trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên, gia đình có con, em trong diện khám sức khỏe, để Nhân dân hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN từ đó tự nguyện, tự giác chấp hành.

Do làm tốt kết quả tuyên truyền, vận động nên kết thúc ngày khám chính thức đã có trên 90% số thanh niên có lệnh gọi chấp hành đến điểm khám.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ thành lập các tổ tiến hành vận động số thanh niên chưa chấp hành lệnh gọi yêu cầu đến điểm khám tập trung tại Ban CHQS thành phố (thời gian từ ngày 13/11 đến hết ngày 15/12/2020), đồng thời tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử lý những công dân cố tình không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu./.

Tin, ảnh: Phan Huế, BBT