Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04:13 | 02/11/2016 Print   E-mail    

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản số 4527/UBND-TTr yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường xã nghiêm túc chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại , tố cáo